Vytvoriť nový účet je možné len na základe osobnej emailovej žiadosti správcovi.